Mesarić, Tihana: Utjecaj intenziteta kasne defolijacije na neke kvantitativne i kvalitativne odlike kultivara Traminac (Vitis vinifera L.) u 2018. godini

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations