Paginacija

Šumske biocenoze Parka prirode "Papuk"
Šumske biocenoze Parka prirode "Papuk"
Tea Peričić
Opisana je zastupljenost, struktura i sastav šumskih biocenoza u Parku prirode „Papuk“, koji se nalazi u istočnoj Hrvatskoj i obuhvaća dijelove Slavonskog gorja, gore Papuk i Krndiju. Proglašen je zaštićenim područjem 1999. godine na površini od 34.307 ha. Složeni orografski, geološki, edafski i klimatski čimbenici omogućili su razvoj raznolikih šumskih staništa koja čine 95 % ukupne površine i pružaju uvjete za obitavanje brojnim životinjskim organizmima. Urađena je...

Paginacija