Hrgović Štir, Mira: Posebnosti novostvorenih sorata vinove loze (V.vinifera L.) tolerantnih na gljivične bolesti

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja