Paginacija

Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda iz porodice Tenebrionidae
Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda iz porodice Tenebrionidae
Ines Hederić
Najčešće štetočine za usjeve dolaze iz reda kornjaša, a neki od najrasprostranjenijih su iz porodice Tenebrionidae. Opisani su najčešći štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda iz porodice Tenebrionidae, njihov štetan učinak te kako pravilno uskladištiti poljoprivredne proizvode kako bi se izbjegla zaraza sa štetočinama. Najčešći štetnici iz porodice Tenebrionidae su: Tribolium castaneum (Herbst), Tribolium confusum (Du Val) and Tenebrio molitor (L.). Predložen...
Šumske biocenoze Parka prirode "Papuk"
Šumske biocenoze Parka prirode "Papuk"
Tea Peričić
Opisana je zastupljenost, struktura i sastav šumskih biocenoza u Parku prirode „Papuk“, koji se nalazi u istočnoj Hrvatskoj i obuhvaća dijelove Slavonskog gorja, gore Papuk i Krndiju. Proglašen je zaštićenim područjem 1999. godine na površini od 34.307 ha. Složeni orografski, geološki, edafski i klimatski čimbenici omogućili su razvoj raznolikih šumskih staništa koja čine 95 % ukupne površine i pružaju uvjete za obitavanje brojnim životinjskim organizmima. Urađena je...

Paginacija