Paginacija

Analiza konkurenata poduzeća Žito d.o.o. i Belje d.d.
Analiza konkurenata poduzeća Žito d.o.o. i Belje d.d.
Santino Štimac
Konkurencija je uobičajena tržišna pojava u svim vrstama poslovanja bez obzira na veličinu i opseg djelatnosti u kojoj se pojavljuje. Ona bi u svojoj teoriji trebala imati pozitivan učinak na samo tržište i biti u korist potrošačima. Konkurencija osigurava raznolikost i kvalitetu ponude, jer ne dopušta opuštanje proizvođača koliko god on bio snažan. U ovom radu su prikazani osnovni marketinški i tržišni pojmovi koji su za svrhu imali predočiti razumljivu sliku što je to...
Analiza kontrole plodnosti tla na području Istočne Hrvatske u 2020. godini
Analiza kontrole plodnosti tla na području Istočne Hrvatske u 2020. godini
Jovana Živković
Na 860 uzoraka tala prikupljenih na području istočne Hrvatske određena je količina humusa u tlu, utvrđena hidrolitička kiselost (Hy), sadržaj fosfora i kalija, vrijednost aktualne i izmjenjive kiselost tla, postotni udio karbonata, zastupljenost državnog i privatnog zemljišta, načini poljoprivredne proizvodnje te zastupljenost jednogodišnjih i višegodišnjih kultura. Obradom podataka utvrđeno je da su tla ovog područja slabo karbonatna, dobro opskrbljena kalijem, te najvećim...
Analiza korovne zajednice u usjevu pšenice na OPG-u Bajić u 2021. godini
Analiza korovne zajednice u usjevu pšenice na OPG-u Bajić u 2021. godini
Antonio Bajić
Cilj ovog rada je utvrditi sastav korovne zajednice na proizvodnim površinama u usjevu pšenice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Bajić koje se nalazi u selu Bučje nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji. Uz analizu korovne zajednice, determinirane su dominantne korovne vrste te opisane njihove botaničke i morfološke karakteristike. Utvrđena je uobičajena korovna zajednica usjeva gustog sklopa, koja se dijeli na uskolisne i širokolisne korovne vrste. Od ukupno...
Analiza kritičnih faktora uspjeha u proizvodnji kozjeg mlijeka
Analiza kritičnih faktora uspjeha u proizvodnji kozjeg mlijeka
Josipa Lošonc
Analiza kritičnih faktora na primjeru kozjeg mlijeka kao proizvoda, uvažavajući dinamičan karakter čimbenika vanjskog i unutarnjeg okruženja, pomaže subjektima uključenim u proizvodnju kozjeg mlijeka da se na pravilan način diferenciraju od izravne i neizravne konkurencije. Temeljni cilj završnog rada je analizirati stanje kozarstva u Republici Hrvatskoj i donijeti zaključke o važnijim karakteristikama kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja kako bi se identificirali...
Analiza lovnog gospodarenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju 2007.-2017.
Analiza lovnog gospodarenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju 2007.-2017.
Mate Budimir
U Splitsko-dalmatinskoj županiji ustanovljena su 83 lovišta na ukupnoj površini od 449.490 ha. Lovno gospodarenje u 10-godišnjem razdoblju (2007.-2017.) analizirano je u 32 zajednička otvorena lovišta. Važnije vrste divljači su: svinja divlja, zec obični, fazan, jarebica kamenjarka-grivna, muflon i divokoza. Iz planskih dokumenata za svako lovište prikupljeni su i obrađeni podaci o vrstama i matičnim fondovima divljači, planiranom i ostvarenom odstrjelu, trofejnoj vrijednosti i...
Analiza obrazovanja poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj
Analiza obrazovanja poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj
Željko Marinčić
Obrazovanje ima značajnu funkciju u svakom društvu, a porastom financijske krize u čitavom svijetu sve veći naglasak dolazi na obrazovanje. One države koje imaju visok broj kvalitetne, odnosno obrazovane radne snage imaju šanse na proboj na tržištu i šanse za uspjeh. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorit će mnogobrojne mogućnosti za hrvatske poljoprivrednike. Prije samog ulaska, hrvatski poljoprivrednici suočavaju se s nizom promjena koje uvelike mijenjanju...
Analiza održavanja i popravaka traktora na" OPG Baranašić "
Analiza održavanja i popravaka traktora na" OPG Baranašić "
Marko Bojanović
Intenzivna poljoprivredna proizvodnja podrazumijeva među inim i upotrebu suvremenih poljoprivrednih traktora velikih snaga, pouzdanosti i eksploatacijskog vijeka. Bitan čimbenik ostvarenja istog je kvalitetno ustrojeno servisno - preventivno održavanje traktora. Istraživanje glede organizacije i provođenja mjera servisno - preventivnog održavanja traktora provedeno je na „OPG - u Baranašić“. Dnevno i tjedno tehničko održavanje te manje popravke traktora obavlja rukovatelj u...
Analiza održavanja kombajna na poljoprivrednom gospodarstvu
Analiza održavanja kombajna na poljoprivrednom gospodarstvu
Matija Bošnjak
Istraživanje je obavljeno u Firmi Krnjak d.o.o. U radu je opisano dnevno i tjedno održavanje kombajna i priključaka koji su povezani sa kombajnom. Kroz tablice za dnevno i tjedno održavanje opisani su postupci provedbe održavanja. Cilj istraživanja je analizom održavanja kombajna utvrditi stanje i mjere održavanja navedenog stroja na poljoprivrednom gospodarstvu. Od velike pomoći je dokumentacija koja se dobija uz kombajn i priključak ona pomaže svojim slikama i postupcima da se...
Analiza održavanja poljoprivredne tehnike na OPG-u Josip Djedović
Analiza održavanja poljoprivredne tehnike na OPG-u Josip Djedović
Stjepan Djedović
U radu su prikazani rezultati istraživanja stanja održavanja poljoprivredne tehnike na OPG-u „Josip Djedović“, te su utvrđene mjere održavanja koje se obavljaju. Održavanje strojeva i popravci se obavljaju na gospodarstvu, a iste obavljaju sami članovi gospodarstva. Rezultati istraživanja ukazuju da gospodarstvo daje na važnosti servisno-preventivnom održavanju, ali se održavanje ne provodi u potpunosti kako propisuje proizvođač pojedinog stroja u naputku za rukovanje i...
Analiza održavanja poljoprivrednih traktora na OPG-ovima  i PSVZ "Agrovladislavci "
Analiza održavanja poljoprivrednih traktora na OPG-ovima i PSVZ "Agrovladislavci "
Marko Javorović
U ovom završnom radu predočeni su rezultati istraživanja 15 OPG-ova područja općine Semeljci te PSVZ „AGROVLADISLAVCI“ glede obavljanja redovitih mjera servisno-preventivnog održavanja poljoprivrednih traktora i zbrinjavanja opasnog otpada. Istraživanje je obavljeno anketiranjem. Rezultati istraživanja ukazuju na visoku starosnu dob poljoprivrednih traktora na OPG-ovima (26,5 godina) te neadekvatno tehničko i servisno održavanje poljoprivrednih traktora. Uočen je problem glede...
Analiza okruženja u proizvodnji batata
Analiza okruženja u proizvodnji batata
Josipa Cvitanović
Analiza okruženja podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja radi identifikacije strateških čimbenika koji mogu odrediti tržišnu budućnost batata kao proizvoda. Temeljni cilj rada je bio analizirati okruženje u kojem se proizvodi batat. Nakon što su provedene PESTLE i Porterova analiza, uspoređeni su rezultati i dolazi se do zaključka da unatoč negativnom djelovanju novih sudionika, supstituta, konkurenata, te...
Analiza oprašivačke usluge medonosnom pčelom u SAD-u
Analiza oprašivačke usluge medonosnom pčelom u SAD-u
Edina Romer
Medonosne su pčele najvažniji i najbrojniji prirodni oprašivači. Primjena suvremenih agrotehničkih mjera i kemijskih sredstava u poljoprivredi drastično utječu na stanje života i uzgoj pčela. Pored raznih bolesti pčela i pčelinjeg legla, trovanje sredstvima za zaštitu bilja glavna je opasnost za medonosne pčele. Prijenos pčelinjih zajednica na željenu pašu obavljamo izbjegavajući sezonske loše uvjete, najčešće zbog boljeg unosa i lakšeg premoštenja za pčelu...

Paginacija