Paginacija

Analiza ekonomskih i proizvodnih pokazatelja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Analiza ekonomskih i proizvodnih pokazatelja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Ana Malešević
Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka - FADN, osnovan je u EU 1965. godine. Nužan je za sve države članice Europske unije. Prema Zakonu o poljoprivredi uspostava FADN sustava u RH je obaveza izdana u Narodnim novinama, broj 118/18. U završnom radu je prema FADN klasifikaciji napravljena usporedba ekonomskih i proizvodnih pokazatelja sa različitih tipova OPG-a kroz razdoblje od četiri godine, odnosno od 2015. do 2018. godine. Poljoprivredna gospodarstva čija je djelatnost...
Analiza ekonomskih pokazatelja odabranih tipova poljoprivredne proizvodnje
Analiza ekonomskih pokazatelja odabranih tipova poljoprivredne proizvodnje
Krešimir Cipar
Cilj završnog rada je analiza evidentiranih podataka i ekonomskih pokazatelja sa poljoprivrednih gospodarstava različitih tipova proizvodnji. Prikazani su i obrađeni dostupni podaci gospodarstava prema FADN klasifikaciji kroz razdoblje od tri godine. U završnom radu korištene su metode analize, sinteze i komparacije. Zadaća FADN sustava je osiguranje računovodstvenih podataka s gospodarstava koja su uključena u sustav. Nužan je za sve članice Europske unije. Najviši prihodi...
Analiza ekonomskih rezultata proizvodnje soje na OPG-u Stojaković
Analiza ekonomskih rezultata proizvodnje soje na OPG-u Stojaković
Dorotea Rimac
Soja je jedna od najvaţnijih kultura koja se koristi kao izvor bjelančevina i za proizvodnju ulja. Na OPG Stojaković soja se uzgaja na 9 ha od ukupnih 19,71 ha. Gospodarstvo se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom. Osim soje, uzgajaju pšenicu, kukuruz i ječam. Ukupni prihodi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva od proizvodnje soje na površini od 1 ha u 2017.godini iznosili su 11.010,00 kn pri čemu je utrošeno 5.816,42 kn te je ostvarena dobit u iznosu od 5.223,58 kn....
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Erdutski vinogradi d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Erdutski vinogradi d.o.o.
Hrvoje Marijanović
Tvrtka Erdutski vinogradi d.o.o. primarno se bavi proizvodnjom grožđa i vina te ostalim sekundarnim poslovima. Utemeljena je 1999. godine. Kvalitetom svojih sorti vina osvojili su višebrojnih zlatnih medalja u Hrvatskoj i svijetu. Na temelju financijskih izvještaja poduzeća napravljena je analiza financijskih izvještaja za tvrtku Erdutski vinogradi d.o.o., u kojoj su sadržani bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, promjeni glavnice i bilješke uz te...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Lavina d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Lavina d.o.o.
Ines Ergotić
Predmet završnog rada obuhvaća provedbu analize financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Lavina d.o.o. Kako bi se dobila slika o tome koliko neko poduzeće uspješno ili neuspješno posluje, potrebno je analizirati njihove financijske izvještaje. Informacije dobivene analizom financijskih izvještaja su namijenjene različitim internim ili eksternim korisnicima kao što su poslovni partneri, banke, kupci, dobavljači i slično. Eksterni korisnici financijskih izvještaja iz...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ruris d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ruris d.o.o.
Luka Vinković
Ruris d.o.o. Županja posluje od 1992. godine kada otvara svoju prvu poljoprivrednu apoteku. Bave se proizvodnjom poljoprivrednih kultura (rajčice) te prodajom raznog repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, prodajom i otkupom poljoprivrednih proizvoda te su trenutno nalaze među vodećim proizvođačima rajčice u RH. Na temelju financijskih izvještaja poduzeća za 2018. i 2019. godinu napravljena je analiza financijskih izvještaja tvrtke Ruris d.o.o. Županja i to bilance i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vikend d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vikend d.o.o.
Ana Matijašević
Predmet završnog rada obuhvaća provedbu analize financijskog stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća Vikend d.o.o. Kako bi se dobila slika o tome koliko neko poduzeće uspješno ili neuspješno posluje, potrebno je analizirati njihove financijske izvještaje. Informacije dobivene analizom financijskih izvještaja su namijenjene različitim internim ili eksternim korisnicima kao što su poslovni partneri, banke, kupci, dobavljači i slično. Eksterni korisnici financijskih izvještaja iz...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Sladorana d.o.o. Županja
Analiza financijskih izvješća poduzeća Sladorana d.o.o. Županja
Davor Bilić
Lan (Linum usitatissimum L.) je jednogodišnja biljka koja pripada porodici Linaceae. Raste kao polugrm ili grm, s plavo-ljubičastim cvjetovima u cvatu iz kojih se razvija plod u kojima se nalazi sjeme. Koristi se za proizvodnju ulja (sjemenke) i vlakna (stabljika). Za preradu se koriste svi dijelovi biljke. Vrlo je značajan i kao ljekovita biljka. Kvalitetni lan dobiti će se ako se uzgaja na čistom tlu, uz dovoljno svjetlosti i vlage. Na količinu i kvalitetu vlakna utječe visina i...
Analiza genetske varijabilnosti populacije crne slavonske svinje
Analiza genetske varijabilnosti populacije crne slavonske svinje
Aleksandra Mrkalj
Istraživanje je provedeno na 50 svinja crne slavonske pasmine (CS). Cilj ovog istraživanja je utvrditi i analizirati genetsku varijabilnost iz 50 uzoraka crne slavonske pasmine svinja na temelju molekularno- genetskih analiza. Prema ISAG-FAO preporuci za genescan analizu korišten je set sljedećih mikrosatelitnih lokusa: S0026, S0155, S0005, Sw2410, Sw830, S0355, Sw24, Sw632, Swr1941, Sw9366, S0218, S0228, Sw240, Sw2406, Sw122, Sw857, 0097, Sw72, S0226, Sw911, S0002, Sw1067 i S0101....
Analiza gospodarenja krupnom divljači u državnom lovištu XII/16 Radinje
Analiza gospodarenja krupnom divljači u državnom lovištu XII/16 Radinje
Matej Mulc
U radu je opisana analiza gospodarenja krupnom divljaĉi od 2010. do 2020. godine u drţavnom lovištu „Radinje“. Prikazani su podaci o brojnom stanju krupne divljaĉi (jelen obiĉni, srna obiĉna i divlja svinja), matiĉnom fondu i izluĉenju divljaĉi. TakoĊer za navedeno razdoblje je prikazana prihrana divljaĉi, izgradnja i odrţavanje lovnogospodarskih i lovnotehniĉkih objekata, te ostvareni trofeji u lovištu. U posljednjih nekoliko godina je dosta stradala jelenska i...
Analiza gospodarenja lovištima Zadarske županije
Analiza gospodarenja lovištima Zadarske županije
Roko Pavić
Analizira lovnog gospodarenja u desetogodišnjem razdoblju (2010.-2020.) napravljena je na području 35 zajedničkih otvorenih lovišta ustanovljenih na području Zadarske županije. Glavne vrste divljači su: od krupne divljači – svinja divlja, srna obična, a od sitne divljači - zec obični, fazani-gnjetlovi, trčka skvržulja, jarebica kamenjarka-grivna. Od ostale vrste divljači koje su bitne u gospodarenju lovištima a nalazimo ih u na području lovišta Zadarske županije,...
Analiza i perspektiva uzgoja matica medonosne pčele (Apis melifera )u istočnoj Hrvatskoj
Analiza i perspektiva uzgoja matica medonosne pčele (Apis melifera )u istočnoj Hrvatskoj
Patrik Čugura
Cilj rada bio je izraditi, provesti i analizirati anketni upitnik pisanog tipa o perspektiva uzgoja matica medonosne pčele (Apis mellifera) kod registriranih uzgajivača matica sive pčele u istočnoj Hrvatskoj. Anketni upitnik predstavlja najjednostavniji način za dolazak do informacija o odrađenoj temi. Kroz anketu skupljeni su podaci kod 12 registriranih uzgajivača matica. U radu je prikazano trenutno stanje uzgoja matica na području istočne Hrvatske, kakva je struktura...

Paginacija