Paginacija

Aklimatizacija i ukorjenjivanje borovnice (Vaccinium corymbosum L.) ex vitro
Aklimatizacija i ukorjenjivanje borovnice (Vaccinium corymbosum L.) ex vitro
Marko Malivuk
Vegetativno razmnoţavanje borovnice putem kulture tkiva in vitro, odnosno mikropropagacijom predstavlja vrlo efikasan i učinkoviti model masovne proizvodnje zdravih i uniformnih biljaka u vrlo kratkom vremenskom ciklusu koji ne ovisi o vremenskim uvjetima. MeĎu unutarnjim čimbenicima uspješnosti mikropropagacije biljni hormon auksin je dominantan regulator u razvoju korijena. Modifikacija protokola u propagaciji borovnice s ciljem skraćivanja faze ukorjenjivanja/rizogeneze i faze...
Aktivnost  crijevne alkalne fosfataze u prasadi hranjene različitim izvorima selena
Aktivnost crijevne alkalne fosfataze u prasadi hranjene različitim izvorima selena
Ana Drašner
Crijevna alkalna fosfataza jedan je od četiri izoenzima alkalne fosfataze koja ima brojne funkcije u organizmu, između ostalih defosforilaciju toksičnih lipopolisaharida koji su sastavni dio vanjske stijenke Gram–negativnih bakterija. Izlučuju je enterociti crijevnih resica koje štiti od atrofije uzrokovane bolestima pa se može reći da postoji pozitivna povratana sprega između visine crijevnih resica i količine izlučene crijevne alkalne fosfataze. Selen je mikroelement koji...
Aktivnost oprašivača tijekom cvatnje jabuke u ekološkom nasadu
Aktivnost oprašivača tijekom cvatnje jabuke u ekološkom nasadu
Inga Stjepanović
Oprašivači imaju iznimno važnu ulogu u agroekosustavu jer svojim svakodnevnim aktivnostima prenose pelud s jednog cvijeta na drugi i time vrše oplodnju. Bez oplodnje cvjetova plod ne može izrasti. Posljednjih desetljeća zbog uništavanja njihovih staništa, intenzivne poljoprivredne proizvodnje te korištenja pesticida i gnojiva, njihova brojnost i raznolikost znatno je smanjena. Istraživanja poput ovoga otkrivaju njihovo trenutno stanje (brojnost i raznolikost) te njihovu...
Aktualna legislativa u ruralnom turizmu
Aktualna legislativa u ruralnom turizmu
Mario Jurković
Razvoj ruralnog turizma u Europi se počeo razvijati krajem 20.st., a u Hrvatskoj početak ruralnog turizma se počeo nadzirati početkom 21.st. Ruralni turizam je pridonio povećanju prihoda odnosno povećanju dohotka temeljnih poljoprivrednih djelatnosti. Pomoć poljoprivredi se izražava na način da proizvodi imaju bolju promociju te se na taj način lakše distribuiraju proizvodi i koriste se zapuštena poljoprivredna gospodarstva koja su zbog nedostatka posla na selu odnosno...
Alelopatski potencijal korovne vrste bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Shultz) na salatu
Alelopatski potencijal korovne vrste bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Shultz) na salatu
Mihaela Varga
U istraživanju je proučavan alelopatski učinak bezmirisne kamilice (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz) na salatu, a ukupno su provedena tri pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata bezmirisne kamilice u Petrijevim zdjelicama, utjecaj vodenih ekstrakata bezmirisne kamilice posudama s tlom te utjecaj biljnih ostataka bezmirisne kamilice u posudama s tlom. Ispitan je učinak na klijavost sjemenki salate, duljinu izdanka i korijena te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su pokazali...
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na kelj
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na kelj
Alen Lajtner
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj nadzemne suhe mase divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers) na klijavost sjemena i rast klijanaca kelja. Ukupno su provedena tri pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u Petrijevim zdjelicama, utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u posudama s tlom i utjecaj biljnih ostataka divljeg sirka u posudama s tlom. Istražen je utjecaj na klijavost sjemena kelja, duljinu korijena i izdanaka te svježu i suhu masu klijanaca....
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na sjetvenu grbicu
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na sjetvenu grbicu
Martina Vražić
Cilj rada istražiti alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) različitih koncentracija (1, 5 i 10 %) u Petrijevim zdjelicama i posudama s tlom, te biljnih ostataka u dozi 10 i 20 g/kg. Istražen je utjecaj na klijavost odnosno nicanje, duljinu korijena i izdanaka, te svježu i suhu masu klijanaca sjetvene grbice. Rezultati su pokazali da su vodeni ekstrakti u Petrijevim zdjelicama imali negativan učinak na sve ispitivane parametre, a...
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) pers.) na mrkvu
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) pers.) na mrkvu
Tomislav Malovan
U ovom istraživanju proučavan je alelopatski učinak divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers.) na mrkvu, a ukupno su provedena tri pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u Petrijevim zdjelicama, utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u posudama s tlom te utjecaj biljnih ostataka divljeg sirka u posudama s tlom. Ispitan je učinak na klijavost sjemenki mrkve, duljinu izdanka i korijena te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su pokazali da divlji sirak ima značajan...
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) pers.) na radič
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) pers.) na radič
Jelena Pajtler
U istraživanju je proučavan alelopatski učinak divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers.) na klijavost i razvoj radiča. Ukupno su provedena tri pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u Petrijevim zdjelicama, utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u posudama s tlom i utjecaj biljnih ostataka divljeg sirka u posudama s tlom. U pokusima provedenim u Petrijevim zdjelicama i u posudama s tlom ispitivane su vodeni ekstrakti koncentracije od 1%, 5% i 10%. U pokusu s biljnim...
Alelopatski potencijal lucerne (Medicago sativa L.) na klijavost i rast salate (Lactuca sativa L.)
Alelopatski potencijal lucerne (Medicago sativa L.) na klijavost i rast salate (Lactuca sativa L.)
Bruno Jurić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski potencijal lucerne (Medicago sativa L.) na klijavost sjemena i rast klijanaca salate (Lactuca sativa L.). Pokus je proveden u laboratoriju u Petrijevim zdjelicama gdje je istražen utjecaj vodenih ekstrakata u dvije koncentracije (1 % i 2,5 %) od suhe nadzemne mase lucerne iz pet otkosa. Alelopatski utjecaj procijenjen je mjerenjem klijavosti sjemena, te duljine korijena i izdanka i svježe mase klijanaca salate. Rezultati su pokazali statistički...
Alelopatski potencijal poljske ljubice (Viola arvensis Murray) na salatu
Alelopatski potencijal poljske ljubice (Viola arvensis Murray) na salatu
Eva-Lorena Pranjković
U radu je procjenjen alelopatski utjecaj poljske ljubice (Viola arvensis Murray) na klijavost sjemena i rast klijanaca zelene salate. Ocjena alelopatskog utjecaja utvrđena je mjerenjem ukupnog postotka klijavosti, duljine korijena i izdanka klijanaca salate te svježe mase klijanaca salate. Vodeni ekstrakti od suhe biljne mase stabljike i lista u koncentraciji od 5% istraženi su u laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama. Vodeni ekstrakt stabljike poljske ljubice značajno je...
Alelopatski potencijal strjeličaste grbice (Cardaria draba (L.) Desv.) na salatu
Alelopatski potencijal strjeličaste grbice (Cardaria draba (L.) Desv.) na salatu
Danica Brnjić
U istraživanju je procijenjen alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata strjeličaste grbice (Cardaria draba L.) na klijavost i početni rast klijanaca salate. Vodeni ekstrakti od suhe biljne mase stabljike i lista u koncentraciji od 5% istraženi su u laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama. Vodeni ekstrakti stabljike i lista su statistički značajno smanjili klijavost sjemena i duljinu korijena. Negativan alelopatski utjecaj strjeličaste grbice zabilježen je i na duljinu izdanaka...

Paginacija