Paginacija

AGROTEHNIKA UZGOJA SUNCOKRETA
AGROTEHNIKA UZGOJA SUNCOKRETA
Dražen Prlina
Suncokret (Helianthus annus l.) jedna je od četiri najvažnije uljne kulture u svijetu. Ima velik značaj jer sadrži ulje, bjelančevine, celulozu, minerale i nedušične tvari. Koristi se za ishranu ljudi i jedno je od najkvalitetnijih biljnih ulja. Cilj ovog rada je u kratkim i jasnim poglavljima pojasniti koje se agrotehničke mjere i radnje poduzimaju kako bi urod suncokreta bio što uspješniji. Rad je pisan isključivo navedenom literaturom, te literaturom koja je korištena tijekom...
AGROTEHNIKA ŠEĆERNE REPE (Beta vulgaris L.Var. Saccharifera ALEF)
AGROTEHNIKA ŠEĆERNE REPE (Beta vulgaris L.Var. Saccharifera ALEF)
Vladimir Balentović
Šećerna repa je kultura koja u prvoj godini daje zadebljali korijen i list, a u drugoj stablo, cvijet i plod. Razlog proizvodnje ove biljke je zadebljali korijen iz kojeg proizvodimo bijeli konzumni šećer. Šećerna repa ima određene zahtjeve prema toplini, svjetlosti, vodi, relativnoj vlazi zraka i tlu. Šećerna repa zahtjeva dobru osnovnu i predsjetvenu obradu tla, u prvom redu duboku obradu tla, kvalitetnu gnojidbu i prihranu, ranu sjetvu kvalitetnim sjemenom i zaštitu protiv...
AGROTEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD ŠTETNIKA I BOLESTI U PROIZVODNJI SJEMENSKOG DUHANA
AGROTEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD ŠTETNIKA I BOLESTI U PROIZVODNJI SJEMENSKOG DUHANA
Krešimir Kožić
Duhan (Nicotiana tabacum L.) je jednogodišnja biljka iz porodice Solanaceae. Uzgaja se u više od 120 zemalja na svih pet kontinenata, a ukupno se proizvede više od 6 milijuna tona. To je tropska i suptropska biljka, ali se do danas proširila i u umjerenu klimatsku zonu za proizvodnju kvalitetnog sjemena potrebno je prevenirati i spriječiti napade bolesti i štetnika koji u velikoj mjeri mogu umanjiti prinose. Pravodobna i kvalitetna priprema tla jamstvo je uspješne proizvodnje duhana....
AGROTEHNIČKE MJERE ZAŠTITE RATARSKIH KULTURA
AGROTEHNIČKE MJERE ZAŠTITE RATARSKIH KULTURA
Matija Šimić
Od početka organizirane poljoprivredne proizvodnje, štetnici su se javljali kao prirodni pratitelji naših kultura. Zabilježeni povijesni dokumenti i sredstva poput ''amurke'' koju su koristili stari Rimljani, govore nam da su štetnici bili izuzetno važan čimbenik u proizvodnji. U današnje doba imamo razne načine obrane, bile one mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske. Ali razvoj tih metoda nas je doveo u položaj da ako pretjerujemo s nekima od njih (naročito kemijskim),...
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) NA KOROVE
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) NA KOROVE
Valentina Jarić
Cilj rada bio je ispitati alelopatski utjecaj ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na klijavost i rast korovnih vrsta Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti Med.), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus L.) i bezmirisnu kamilicu (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz.). U laboratorijskim uvjetima ispitivan je utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase ambrozije u koncentracijama od 1, 5 i 10% u petrijevim zdjelicama, te utjecaj biljnih ostataka ambrozije u dozama od...
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) NA USJEVE
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) NA USJEVE
Toni Pezerović
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na klijavost i rast ječma, pšenice, soje, salate, mrkve i bosiljka. U laboratorijskim uvjetima ispitivan je utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase ambrozije u koncentracijama od 1, 5 i 10% u petrijevim zdjelicama, te utjecaj biljnih ostataka ambrozije u dozama od 10, 20 i 30 g/kg tla u pokusu s posudama. Vodeni ekstrakti smanjili su klijavost svih ispitivanih usjeva, i do 100%. Duljina klijanaca...
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE VELIKE ZLATNICE (Solidago gigantea Ait.) NA PŠENICU I BEZMIRISNU KAMILICU
ALELOPATSKI UTJECAJ INVAZIVNE VRSTE VELIKE ZLATNICE (Solidago gigantea Ait.) NA PŠENICU I BEZMIRISNU KAMILICU
Ana Peharda
Cilj rada bio je ispitati alelopatski utjecaj invazivne vrste velike zlatnice (Solidago gigantea Ait.) na klijavost i početni rast pšenice i korovne vrste bezmirisne kamilice (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz). Proveden je niz pokusa u laboratorijskim uvjetima kako bi se ispitao utjecaj vodenih ekstrakata u petrijevim zdjelicama i posudama s tlom. Ispitivani su vodeni ekstrakti od suhe nadzemne mase velike zlatnice u koncentracijama od 1, 5 i 10% (10, 50 i 100 g/l). U pokusima u...
ALELOPATSKI UTJECAJ IZMEĐU SJEMENA AROMATIČNOGA I LJEKOVITOG BILJA I KOROVNE VRSTE STRJELIČASTE GRBICE (Lepidium draba L.)
ALELOPATSKI UTJECAJ IZMEĐU SJEMENA AROMATIČNOGA I LJEKOVITOG BILJA I KOROVNE VRSTE STRJELIČASTE GRBICE (Lepidium draba L.)
Sanja Kovačević
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj izmeĎu sjemena aromatičnoga i ljekovitog bilja i sjemena korovne vrste strjeličaste grbice (Lepidium draba L.). Utjecaj zajedničkoga klijanja sjemena vlasca (Allium schoenoprasum L.), kopra (Anethum graveolens L.), anisa (Pimpinella anisum L.), pelina (Artemisia absinthium L.), miloduha (Hyssopus officinalis L.), lavande (Lavandula angustifolia Mill.), mažurana (Origanum majorana L.) i timijana (Thymus vulgaris L.) na klijanje i početni...
ALELOPATSKI UTJECAJ SJEMENA I BILJNE MASE KIMA (Carum carvi L.) NA KOROVNU VRSTU STRJELIČASTU GRBICU (Lepidium draba L.)
ALELOPATSKI UTJECAJ SJEMENA I BILJNE MASE KIMA (Carum carvi L.) NA KOROVNU VRSTU STRJELIČASTU GRBICU (Lepidium draba L.)
Ines Fuček
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj sjemena i nadzemne mase kima (Carum carvi L.) na klijavost i rast klijanaca korovne vrste strjeličaste grbice (Lepidium draba L.). U laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama provedeni su pokusi sa zajedničkim klijanjem sjemena kima i korova, te vodenim ekstraktima od svježe i suhe mase kima. Zajedničko klijanje sjemena kima i korova značajno je smanjilo klijavost strjeličaste grbice za 37,2% te produljilo prosječno vrijeme...
ALELOPATSKI UTJECAJ TRI KOROVNE VRSTE NA KLIJAVOST I RAST KULTIVARA LUKA
ALELOPATSKI UTJECAJ TRI KOROVNE VRSTE NA KLIJAVOST I RAST KULTIVARA LUKA
Nikolina Šević
Cilj istraživanja bio je ispitati alelopatski potencijal korovnih vrsta oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus L.), crna pomoćnica (Solanum nigrum L. emend. Miller) i divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na klijavost i rast dva kultivara luka (Holandski žuti i Srebrenac majski). Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase korova u koncentracijama od 1, 5 i 10% (10, 50 i 100 g/l) ispitan je u laboratorijskim uvjetima u petrijevim zdjelicama. Rezultati su pokazali da su...
ALELOPATSKI UTJECAJ VRSTE Aloe vera (L.) Burm. f. NA KOROVE
ALELOPATSKI UTJECAJ VRSTE Aloe vera (L.) Burm. f. NA KOROVE
Magdalena Visković
Cilj rada bio utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od svježih listova vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na klijavost i rast korovnih vrsta. U pokusu u Petrijevim zdjelicama ispitan je utjecaj vodenih ekstrakata u koncentracijama od 2, 4, 6, 8, 10% na korovne vrste crna pomoćnica (Solanum nigrum L. emend. Miller) i Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.). U posudama s tlom ispitan je utjecaj vodenog ekstrakta u koncentraciji od 20% na nicanje i rast strjeličaste grbice...
AMBALAŽA I DIZAJN EKOLOŠKIH PROIZVODA
AMBALAŽA I DIZAJN EKOLOŠKIH PROIZVODA
Luka Škrabo
U Republici Hrvatskoj je sve razvijenija svijest domaćih kupaca o važnosti zdrave prehrane te tako dolazi i do povećanja ekoloških proizvođača. Ekološki proizvod je onaj proizvod, koji je proizveden i označen sukladno s odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na temelju njega. Danas se dosta pažnje pridaje ambalaži proizvoda jer ona ne samo što štiti izgled, oblik, količinu i kvalitetu robe, stavljena je u funkciju...

Paginacija